Sporten als medicijn

In en om ons heel is er steeds meer "bewegingsarmoede". Als ik kijk naar de actieve leefstijl van de kinderen, dan zie ik dat er steeds meer gezeten wordt (tv, gamen, snap-chat, enz).

 

Zitten is het nieuwe "vergif" dat zorgt voor allerlei (chronische) klachten ! Ga maar eens na hoe vaak jij zit op een dag !

Zeker bij de jeugd van nu, die straks onze toekomst moet zijn.

 

Als je kijkt naar de nieuwe Nederlandse Norm Gezond Bewegen (voor iedere leeftijdsgroep iets anders, google het maar eens), zien we dat er nog veel te verbeteren valt.

 

Naast deze "Norm Gezond Bewegen" zijn er meerdere factoren die ook een effect op vele aandoeningen. 

 

Om welke factoren gaat het dan ?;

 

Leefstijlfactoren: Onder leefstijlfactoren horen, naast bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning (en stress).

Omgevingsfactoren: Hieronder vallen bijvoorbeeld je arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden en sociale relaties. Soms wordt er ook wel eens gezegd "waar je mee omgaat, ..."

Persoonsgebonden factoren: Deze zijn in relatie tot bewegen het meest interessant ! Het gaat hier om factoren die, bij "voldoende" sporten, een gunstig effect hebben en indirect het risico op ziekten verlaagt;

 • Lichaamsgewicht
 • Vetpercentage
 • Bloeddruk
 • Botdichtheid
 • Cholesterol
 • Insulinegevoeligheid
 • Glucose-intolerantie

Door te sporten is bewezen dat bepaalde risicofactoren afnemen en soms zelfs dat je er geen medicijnen meer voor hoeft te nemen !

 

Sport is dan je medicijn in dat geval !

 

Risicofactoren die verminderen door te sporten zijn bijvoorbeeld;

 • Hart- en vaatziekten
 • Kans op een beroerte
 • Diabetes Type 2 (suikerziekte)
 • Artrose, gewrichtsslijtage
 • Osteoporose
 • Dementie
 • Depressie
 • COPD (longaandoeningen)

Dus .... ook al vindt je sporten niet echt "leuk", het is misschien wel noodzakelijk om je lichaam "up-to-date" te houden !

 

Maak gebruik van dit makkelijk te nemen "medicijn" !